Net og komm sikkerhed
Softwaresikkerhed
Systemsikkerhed
Netværkspenetrationstest
SIEM and log analysis
System integration
Security in Web Development
Diplomuddannelsen i IT-sikkerhed
Diplomuddannelsen i IT-Sikkerhed er en erhvervsrettet videregående uddannelse målrettet ansatte i virksomheder og organisationer med en væsentlig anvendelse af it. Den er udviklet i samarbejde med brancheorganisationer og erhvervsliv, for at imødekomme et stort og stigende behov for medarbejdere med specialiseret viden om it-sikkerhed.
Diplomuddannelsen i IT-Sikkerhed er en deltidsuddannelse, der løbende tilpasses udviklingen inden for it- og cybersikkerhed. Indholdet i de enkelte moduler vil løbende blive opdateret til at møde de it-udfordringer, som virksomhederne står overfor.
Du kan læse på hjemmesiden for KEA Kompetance.
Denne side på Gitbook er oprettet af underviser Henrik Kramselund Jereminsen for at skrive og samle dokumenter omhandlende lektionsplanerne således at disse kan genbruges.
Last modified 1yr ago
Copy link